Nieuwsbrief

Veel gemeenten lappen Gemeentewet aan hun laars

 Eén op de vijf Nederlandse gemeenten heeft de fractieondersteuning voor de gemeenteraad afgeschaft, ook al is dit in strijd met de Gemeentewet. Ruim de helft heeft geen bevoegdheidsinstructie voor de gemeentesecretaris. In sommige provincies ligt dit gemiddelde zelfs nog hoger. In zijn  proefschrift ‘Raad zonder raadgevers?’ stelt Jos Hessels, burgemeester van Echt-Susteren, dit probleem aan de kaak. Hessels hoopt op 22 mei 2018 aan de Radboud Universiteit Nijmegen te promoveren.

 Ondersteuning gemeenteraad onvoldoende verankerd in wet

De centrale vraag in het proefschrift is of de verschillende wetswijzigingen, die gericht waren op het versterken van de inhoudelijke ondersteuning van de gemeenteraad hun beoogde effect hebben bereikt. Zijn deze ‘rechten’ wel afdoende in de wet- en regelgeving verankerd? Of kunnen we eerder spreken van een ‘Raad zonder raadgevers?’ Hessels komt tot de conclusie dat de wetswijzigingen niet (volledig) het beoogde effect hebben bereikt. Dit is te wijten aan het gebrek aan een juridisch sluitende verankering in wet- en regelgeving. Anderzijds gaat het te ver om te spreken van een Raad zonder raadgevers.

Ambtenaar door huidige systeem in spagaat

De praktijk bewijst namelijk dat ondanks de gebrekkige juridische onderbouwing de gemeenteraad in de regel wel degelijk kan bouwen en vertrouwen op gedegen ondersteuning vanuit de griffie en – op verzoek – van de reguliere gemeenteambtenaren. Het ontbreekt nog aan  die belangrijke laatste juridische stap, die de raad sterker maakt in het afdwingen van de ondersteuning waar hij recht op heeft en voor de gemeenteambtenaar duidelijk vastlegt  wat er van hem verwacht mag worden bij het verlenen van ambtelijke bijstand en aan wie hij verantwoording verschuldigd is. Puttend uit zijn jarenlange ervaring geeft Jos Hessels handvaten om deze ondersteuning te verbeteren en de positie van de ambtenaren, die de ondersteuning moeten geven, te verduidelijken.

 

 

Het proefschrift is verkrijgbaar in de boekhandel of kan online ook worden besteld via: www.wolterskluwer.nl/shop

 Raad zonder raadgevers?

Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur.

ISBN 978-90-13-14918-0 (Boek)

ISBN 978-90-13-14919-7 (E-book)

Wolters Kluwer

Prijs € 65,-Erepenning voor Jac Dijcks en een Koninklijke Onderscheiding voor Riny Geelen.

Tijdens de Raadsvergadering van woensdag 25 april jl. kreeg onze Jac Dijcks uit handen van de burgermeester de erepenning van de gemeente Echt-Susteren voor zijn ruim 9 jaren inzet voor de gemeente en dat op een meer dan voortreffelijke wijze. Wij zijn trots dat Jac deze –terechte- onderscheiding heeft gekregen voor zijn enorme inzet. Met name werden genoemd zijn activiteiten op economisch terrein met als hoogtepunt de komst van Action. Ook zijn inzet voor een mooie bestemming voor het klooster in Koningsbosch (samen met Jos Wackers) werd genoemd.

 

 

 

 

 

 

De dag erna kreeg een totaal verraste Riny Geelen thuis de burgemeester met een groot gevolg op bezoek. Zij kreeg voor ruim 15 jaar raadslidmaatschap een Koninklijke Onderscheiding.  In al die jaren heeft Riny zich namens Lijst Samenwerking ingezet voor het Sociale Domein zoals dat deftig genoemd wordt, o.a. als voorzitter van de commissie Maatschappij. Riny is al die tijd dé vertegenwoordigster van de grote kern Schilberg en zal dat binnen de partij ook zeker blijven. Door ziekte was Riny geruime tijd uit de running, maar de kern Schilberg blijft haar na aan het hart liggen.

 

 

 

Riny met haar 3 kleinkinderen

 

 

 

Riny Geelen met Dhr. Hessels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 33 vragen.

De fractie heeft n.a.v. de uitzending van de Raadsvergadering (of wat dat moest zijn) schriftelijke vragen gesteld aan het college. Hieronder integraal de vragen uit de brief aan het college:

Vragen:
1.  Bent u het met ons eens dat de uitzending (voor zover daar sprake van was) van de raadsvergadering van woensdag 25 april een blamage voor de gemeente was?

2. Wie is verantwoordelijk voor de uitzending van de raadsvergaderingen: de gemeente, LOES of het extern ingehuurde bedrijf?

3. Welke investeringen (in euro’s) zijn de afgelopen tijd gedaan door de gemeente om de raadsuitzendingen mogelijk te maken?
Hoeveel kosten moeten nog gemaakt worden om een redelijke kwaliteit te waarborgen (bij benadering)?
Hoeveel kosten moeten per raadsvergadering gemaakt worden voor het inhuren van een extern bedrijf?

4. Hoeveel kostte één raadsuitzending in de tijd dat LOES de raadsuitzendingen verzorgde?

5. Is de raadsvergadering van woensdag 25 april wel –integraal-opgenomen?

6. Ongetwijfeld kunt u zich voorstellen dat wij teleurgesteld zijn over het feit dat in elk geval het deel waarin Lijst Samenwerking aan het woord was niet is uitgezonden.
Is het college bereid aan LOES te verzoeken de raadsvergadering alsnog (herhaald) uit te zenden en te zorgen voor de nodige publiciteit dat de raadsvergadering alsnog wordt uitgezonden?

 

 

 

 

 

 

 

  1. Kernenrit vrijdag 8 juni.

 

De organisatie van kernenritten gaat natuurlijk gewoon door. Op vrijdag 8 juni staat de volgende kernenrit gepland. Op dit moment werken Dorry en Jo aan een hopelijk weer interessant en mooi programma. Graag zouden we zien dat mensen die nog nooit zijn mee geweest zich opgeven. We willen hen dan ook voorrang geven. Daarna kunnen anderen die al eens mee zijn geweest zich opgeven. Opgeven is vanaf donderdag 10 mei mogelijk in volgorde van binnenkomst. Wellicht is dan ook het programma definitief bekend.Met verslagenheid hebben wij het overlijden van Anita Coenen vernomen.
Namens alle medewerkers van LijstSamenwerking wensen wij Ton en familie veel sterkte toe.
Wij verliezen in haar een gedreven collega.

.